top of page

The Lotus Effect at the Compromise Between S and X

composition for improvisors orchestra

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3027218/embed


Jiří Durman – basklarinet

Petr Vrba – trubka a vibrující reproduktory

Ivan Palacký – ozvučený pletací stroj a hlas

Lucie Vítková – akordeon a hlas

Jorge Boehringer – viola

George Cremaschi – kontrabas

Michal Matejka – kytara

Ken Ganfield – elektronika

Michal Zbořil – elektronika

Matthew Goodheart – klavír


​The above graphic and recording are the remaining fragments of a piece I designed for the Prague Improvisor's Orchestra (PIO) for unique live radio art event involving the superimposition of two live orchestras. This event took place in the basement of Vltrizni Palac, Prague's contemporary art museum, and was broadcast live on Czech National Radio (Cesky Rozhlas). Ladislave Zeleny moderated a collaborative effort to create a combine radio project where two improvisor's orchestras would share airspace during a program on radio ETERNUM. The other orchestra was Orquestra Del Caos from Barcelona, Spain.original text of the announcement included the following information, but unfortunately I was not credited for the composition of the work heard on the programme:on-air | 20:00 - 21:30 | ČRo VLTAVA

on-site | 19:30 | STUDIO HRDINŮ

---Koncert reprezentuje českou a španělskou scénu improvizované hudby. Akce se bude konat zároveň na dvou místech - v prostorách Studia hrdinů v podzemí Veletržního paláce v Praze a ve studiu katalánského rozhlasu CatMusica v Barceloně. Hudební ansámbly na obou místech se během performance různorodě prostoupí ve společné hudební interakci. Program se skládá ze dvou kolaborativních hudebních konceptů, které pro každý ansámbl připravila Barbara Held a George Cremaschi. Tyto dva koncepty zahrnují tři mezihry realizované společnou improvizací několika hudebníků z každého ansámblu. Živě hraný koncert dvou skupin na dvou místech se protne v jednom společném koncertním prostoru rozhlasového éteru. Diváci ve STUDIU HRDINŮ zároveň dostanou možnost aktivně improvizovat s vlastním zvukovým obrazem celé akce pomocí zapůjčených sluchátek. Během koncertu bude možné slyšet nejen oba ansámbly současně, ale i ticho v koncertním sále a speciální hudební kanál.vstupné: 50 Kč

omezená kapacita 100 diváků / nad rámec kapacity vstup pouze s vlastním přenosným

FM přijímačem a sluchátky /http://radioart.cz///eng///The concert represents the Czech and Spanish improvised music scenes. The event will be held simultaneously in two places - in Studio Hrdinů in the underground area of Veletržní palác in Prague and in the Catalan Radio's CatMusica Studio in Barcelona. During the performance the ensembles, playing in the two places, will variously pervade each other in joint music interaction. The programme consists of two collaborative music concepts prepared for each ensemble by Barbara Held and George Cremaschi. These two concepts include three interludes created by joint improvisation of several musicians from each ensemble. Live concerts of two music groups playing in different places will intersect with each other in a single common concert "venue" of the radio air. The audience in STUDIO HRDINŮ will also get the opportunity to improvise with their own sound image of the whole event using borrowed headphones. During the concert it will be possible to hear not only both ensembles at the same time but also the quiet of the concert hall and a special music channel.entrance: 50 Kč

limited capacity 100 seats / otherwise entry only with own portable FM receiver and headphones /


http://www.rozhlas.cz/radiocustica_english/annonce/_zprava/eterum-November-5-2013--1273662


where: Studio Hrdinů

from - to: 19:30 - 21:30LotusEffect
.pdf
Download PDF • 357KB

bottom of page